Coöperatie ter bevordering van de toepassing van de sociale driegeleding

Sleipnircoöperatie

Samen anders ondernemen

Wil je bijdragen aan een economie waarin we menswaardig met elkaar samenwerken? En waarin we zorgdragen voor de aarde? Dan is de Sleipnircoöperatie een reëel alternatief om jouw inzet of jouw geld op een gezonde manier te laten werken.

Meedoen

Wil je als ondernemer actief meewerken aan een andere economie? Of zoek je als consument naar een mogelijkheid bij te dragen aan die andere economie? Ontdek waar de Sleipnircoöperatie voor staat en wat wij in beweging willen zetten.

stap 1

Je neemt contact op met Florus de Jongh via beheerder@sleipnircooperatie.nl , óf met een van de aangesloten ondernemers. We maken een afspraak om met jou verder te praten over je vragen en wat de betekenis voor jouw onderneming kan zijn om lid te worden van de coöperatie. Dit kan soms meerdere gesprekken nodig hebben.

stap 2

Je spreekt uit lid te willen worden. Via de beheerder krijg je verdere uitleg over de precieze stappen van om volwaardig lid te worden.

stap 3

Je bent lid en draait mee in de coöperatie en het liquiditeitsfonds van de coöperatie. Er is jaarlijks minimaal een algemene ledenvergadering en verschillende bijeenkomsten die zich richten op het anders ondernemen in de praktijk.

voorwaarden bij een onderneming

 • Je neemt deel als onderneming in de coöperatie via inleg van een deelname a €1.000,-
 • Je doet mee als onderneming in het liquiditeitsfonds van de coöperatie met een aandeel van 5% van je jaaromzet, op te bouwen in jaarlijkse termijnen van 1%
 • Je onderschrijft de intentie om het eigendom van je bedrijf te neutraliseren zodat het bedrijf van zichzelf is en vrij van persoonlijke, financiële belangen.
 • Je kunt in aanmerking komen voor een lening uit liquiditeitsfonds na overleg met de beheerder van het liquiditeitsfonds.

voorwaarden bij een natuurlijk persoon

 • Je neemt deel als natuurlijk persoon in de coöperatie via inleg van een deelname van minimaal € 1.000,-
 • Je kunt een lening verstrekken aan de coöperatie. De verstrekte gelden worden uitgeleend aan de deelnemende bedrijven. Neem hierover contact op met de beheerder.
 • Je onderschrijft de doelstellingen van ondernemen binnen de sociale driegeleding, waarin we streven naar een andere manier van omgang met kapitaal en de werking van geld.

Deelnemers

De Sleipnircoöperatie is op 24 april 2018 opgericht door tien ondernemingen die al langer met elkaar samenwerken binnen de Stichting Sleipnir. Deze ondernemingen zijn op heel verschillende gebieden actief (landbouw, natuurvoeding, productie, detailhandel, horeca, dienstverlening, zorg, kinderopvang, uitgeverij). Het gemeenschappelijke is het streven om praktisch en ondernemend aan een andere economie te werken.

Contact

Voor verdere informatie over de Sleipnircoöperatie kun je contact opnemen met Florus de Jongh via beheerder@sleipnircooperatie.nl

Het bestuur bestaat uit:

 • Reinoud van Bemmelen
 • Sebastian Klijnsma
 • Judith van El
 • Yvette Broumels
 • Hans van den Broek

Sleipnircoöperatie

Albert C. Kerkhofflaan 98, 3705TT Zeist

Kijk ook op www.stichtingsleipnir.nl